Škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. , Španělská 770/2, Pha 2, IČ 62586319, DIČ CZ62586319
OR: C 33921 vedená u rejstříkového soudu v Praze

Chcete se rychle zakousnout do studia? Nebo naopak si vychutnávat pomalejší učení?

Sami si určete tempo studia, které Vám vyhovuje! 

                                                                                      Těšíme se na Vás! 

Upozornění: 

NOVINKA

Online platby

Platební podmínky, vrácení zaplaceného kurzovného 

Kurzy, semináře, vycházky je možné uhradit prostřednictvím některé z uvedených platebních metod, bankovním převodem nebo případně v hotovosti. Platbu je třeba provést před zahájením kurzu. 
V případě, že se klient lekce nebo kurzu neúčastní, kurzovné se nevrací. Platnost kreditů na lekce je jeden rok, ve kterém je možné kredity čerpat. V případě dlouhodobé vážné nemoci se každý případ posuzujeme individuálně. 

Dotazy, podněty, reklamace

Své dotazy, stížnosti, podněty zasílejte na jolana@tyrkys.cz. Vždy se pokusíme najít řešení, které Vám bude vyhovovat. 

GDPR, ochrana osobních údajů 

Veškeré poskytnuté osobní údaje budou shromažďovaný a zpracovávány výlučně pro interní potřeby poskytovatele a to v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Klient v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů,  svoji rezervaci, zaplacením a účastí na lekci akceptuje zpracování všech svých osobních údajů, které poskytl za účelem evidence klientů. 
Klienti vyjadřují souhlas, že skupinové fotografie pořízené v průběhu akce mohou být využity k propagačním účelům - web, sociální sítě. Na případné fotografování budou klienti vždy upozorněni a mají právo se společného fotografování neúčastnit. 

Pořizování obrazových a zvukových záznamů z přednášek 

Prezentace a přednášky jsou autorskými díly lektorů pořizovat zvukové a obrazové záznamy je zakázáno. U každého semináře/vycházky je uvedeno, zda je prezentace součástí ceny nebo není. 

Dodací podmínky: 
Produkt je dodán osobně (prezenční formou)  nebo elektronicky (prostřednictvím platformy ZOOM) dle volby klienta 

Odpovědná osoba 

PhDr. Jolana Kopřiva Myslivcová - TEL/WhatsApp - 602 204 123, email jolana@tyrkys.cz 

Škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o. , Španělská 770/2, Pha 2, IČ 62586319, DIČ CZ62586319